Disclaimer

Algemeen

SafeShore/Voordeelhelmen.nl (Kamer van Koophandel 51745968), hierna te noemen SafeShore, verleent u hierbij toegang tot www.voordeelhelmen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. SafeShore behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SafeShore spant zich in om de inhoud van www.voordeelhelmen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.voordeelhelmen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SafeShore.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SafeShore. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SafeShore, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Algemene voorwaardenPrivacyDisclaimer© 2011-2023 Voordeelhelmen